Felanmälan till Mats Lindbergs Fastighetsservice
Tel 070 371 64 08

  • Vatten och avlopp
  • Fastighetsfrågor
  • Värme och vatten
  • Tvättstugor
  • Städning i trapphus och tvättstugor
  • Yttre miljö
  • Belysning i hissar

Kone-Hissar
Tel 020 72 20 20

OBS! Alla anmälningar till Kone-Hissar (utom katastroffall), ska föregås av samråd med styrelseledamot. Obehörig anmälan kan medföra debitering av utryckningskostnad.

Kabel-TV: Telenor
Tel 020 222 222


Bredband: Ownit
Tel 08 525 073 00